Friday, June 6, 2008

ತೋಚುತ್ತಿಲ್ಲ...


ಅಂತರಂಗದಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೌದು ಅಲ್ಲಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟ...
ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ + & - ಥಿಂಕಿಂಗ್ .
1)
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕನಸುಗಳನು
ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ
ಕಾದಿದ್ದೆ ನಾನು
ಗೆಳೆಯನ ಬರುವಿಗಾಗಿ.
ಬಂದ ಗೆಳೆಯ
ಬರಿ ಮೈಯ ಬಣ್ಣದ
ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಕಂಡು
ತೊಡಿಸಿದ ಅವಕೆ
ಬಿಳಿ ಅಂಗಿಯನು
ಬೆಚ್ಚಗಿರಲೆಂದು.
೨)
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕನಸುಗಳನು
ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ
ಕಾದಿದ್ದೆ ನಾನು
ಗೆಳೆಯನ ಬರುವಿಗಾಗಿ.
ಬಂದ ಗೆಳೆಯ
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ
ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಕಂಡು
ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೊದೆಸಿದ
ಅವಕೆ...
ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಈ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಿಯೋ , ಶವದ ಮೇಲ್ ಹೊದಿಕೆಯೋ?