Sunday, November 16, 2014

ಗುಂಡು ಬೆಂಡು

ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಅವನು ಸದಾ ಅನೈತಿಕತೆಯ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದ. 
ಅವಳು ಪವಿತ್ರತೆಯ ಧನ್ಯತೆಯಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಿದ್ದಳು. 
ನಿಯಮದಂತೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದದ್ದವನು ಎದ್ದು ನಡೆದ. 
ಮುಳುಗಿದವಳು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ, ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. 
ತೇಲಲಿ ಅದು ಗುಂಡು, ಮುಳುಗಲಿ ಅದು ಬೆಂಡು... 
- ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್


ಗೋಡೆ

ಅಲ್ಲೊಂದು ಗೋಡೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಿತ್ತು.
ಆಕೆಗೆ ಗೋಡೆ ಎಂಬ ಗೊಡವೆಯೇ ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗೋಡೆ ತಲೆ ಎತ್ತಲು ಶುರು ಮಾಡಿತು.
ಆತ ಒಂದೊಂದೇ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಪೇರಿಸತೊಡಗಿದ್ದ.
ಆಕೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥಗೊಳ್ಳತೊಡಗಿದಳು.
ಪೇರಿಸಿದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ತೆಗೆದಿಡಲು ನೋಡಿದಳು.
ಅವ ಪೇರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಗೋಡೆ ಏಳಗೊಡಬಾರದೆಂಬ ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ವಿಫಲವಾಗಿ, ಸಾಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿತು.
ಸರಿ, ಅವನು ಹತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಪೇರಿಸಿದರೆ ಇವಳೂ ಸಹನೆಗೆಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸತೊಡಗಿದಳು.
ಅತ್ತ ಹತ್ತಾದರೆ ಇತ್ತ ಒಂದು. 
ಅಂತೂ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೇಬಿಟ್ಟರು. 
ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 
ಗೋಡೆ ನಡುವೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಕಿಂಡಿಗಳ ಸಂದಿಯಿಂದ ಎರಡೂ ಬದಿಯ ಲೋಕದರ್ಶನ ಅವರವರಿಗೆ ದಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಈಗ.


-      ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್.