Friday, March 29, 2013

ಸುದ್ದಿ
ರದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಸುದ್ದಿಗಳು
ಅತ್ಯಾಚಾರವೋ ಅನಾಚಾರವೋ
ಆಚಾರವೋ ಸುವಿಚಾರವೋ
ಮರಣವೋ ಆಮರಣ ಉಪವಾಸವೋ
ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ರದ್ದಿ

ಸಂಬಂಧವ ಹೊತ್ತುತಂದು
ಕಿತ್ತಾಡಲು ಪರದೆ ಮೇಲೆ
ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಏಕವಾಗಿ
ಮನೆ ಮನೆಯಲೂ ಕೊಳೆತ ನಾತ
ಸಂಬಂಧಗಳೀಗ ಅನಾಥ

ಅಳು ಆಕ್ರಂದನಕೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ತೆರೆದು
ಕುರುಡಾದ ಜಗ ಕಿವುಡಾಗಿದೆ ಈಗ
ಜನ ಕುರುಡಾದಂತೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟ ಬಯಲಲ್ಲೇ
ಚಡ್ಡಿ ಕಳೆವ ಆಟ, ಅಂಗಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ರಸದೂಟ

ಜಾಗತೀಕರಣದ ವ್ಯಾಕರಣ
ಸಸ್ತಾ ಮಾಲಾಗಿ ಏಳು ಸಮುದ್ರದಾಚೆ
ಯ ಭದ್ರ ಕೋಟೆಯೊಳಗಿನ ರಾಜಕುಮಾರಿ
ಕಂಡವರ ಬೆರಳ ತುದಿ ತಾಕಿ ಬೆತ್ತಲೆ
ಬೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬದುಕೀಗ ಹಗಲಿನಲ್ಲೇ ಕತ್ತಲೆ

ಬಯಲನೋಯ್ದು ಮನೆಯೊಳಗಿಟ್ಟು
ಛಾವಣಿಯ ಹಾರಿ ಹೊಡೆದು
ಬಯಲಾದೆನೆಂದರೆ ದೆಸೆಗೇಡಿಯಾದೆಯಂತರ್ಥ
ಬಯಲಿನೊಡನೆ ಬಯಲಾಗಲು
ಅಲ್ಲಮನಾಗಬೇಕು

                                            - ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್
                                                 23rd Jan 2013.